Sipòte Fondasyon an Pawòl
Kontribisyon ou yo ede Fondasyon Pawòl la kontinye misyon li pou fè liv Percival yo disponib pou moun nan mond lan. Si ou rekonèt enpòtans eritaj Harold W. Percival pou limanite epi ou vle sipòte nou nan jefò sa a, don ou an ap ede nou pataje travay li yo ak yon pi gwo kantite moun. Tout donasyon bay Pawòl Fondasyon an, Inc se franchiz taks.


Si ou ta pito kontribye pa lapòs, adrès nou se:

Fondasyon Pawòl la, Inc.
PO Box 17510
Rochester, NY 14617