Sipòte Fondasyon an Pawòl

Don

Kontribisyon ou yo ede Fondasyon Pawòl la kontinye misyon li fè liv Percival yo disponib pou moun nan mond lan. Si ou rekonèt enpòtans eritaj Harold W. Percival nan limanite epi ou vle sipòte nou nan jefò sa a, don ou ap ede nou pataje travay li ak yon pi gwo kantite moun. Tout donasyon pou Fondasyon Pawòl la, Inc. se franchiz taks.


Si ou ta pito kontribye pa lapòs, adrès nou se:

Fondasyon Pawòl la, Inc.
PO Box 17510
Rochester, NY 14617