Fondasyon an Pawòl

LA

PAWÒL

OKT ,B, NAN.


Copyright, 1907, pa HW PERCIVAL.

MWA avèk zanmi.

Sijè yo te fè fas ak nan kolòn sa yo tankou enterè jeneral ak lektè yo ki sijere pawòl la. MWA avèk zanmi, nou vle rete tout sa ki tit la sijere. Yo pa gen entansyon kontwovèsyal. Kèk moun ki pwopoze pa zanmi yo fè efò pou youn nan yo reponn ak nan fason zanmi. Agiman yo, pou dedomajman pou la nan agiman, yo raman favorab amitye.

Atik ki vin apre a, ki resevwa yon ti tan apre kesyon WORD la nan mwa mas la, ka pa sanble ak lektè a egzakteman jan kesyon ak repons ansyen yo anba MOUN KI GEN FRIK, men akòz de enterè jeneral sou sijè yo te diskite yo ak sou demann serye Korespondan an. pou objeksyon li yo pibliye nan pawòl la, yon zanmi ap reponn objeksyon li yo jan yo mande a, li te konprann ke objeksyon yo se prensip yo ak pratik nan syans kretyen, epi yo pa pèsonalite-Ed. Pawòl la

New York, Mas 29, 1907.

Pou editè pawòl la.

Mesye: Nan pwoblèm Mas la, "Yon Zanmi" mande ak reponn yon kantite kesyon sou kretyen Syans. Repons sa yo montre ke ekriven an te adopte kèk lokal favorab pou kretyen syans, ki, si te pote nan konklizyon lojik yo, yo sanble favorab nan pratik la nan tout kò relijye yo. Premye kesyon an, "Èske li mal pou itilize mantal olye pou yo vle di fizik geri fleksik fizik?" Se reponn pratikman "wi". Li se deklare ke "gen ka kote yon sèl jistifye nan lè l sèvi avèk pouvwa a nan panse simonte malad fizik , nan ka sa a nou ta di ke li pa t mal. Nan gwo majorite nan ka sa yo desizivman mal pou itilize mantal olye de mwayen fizik pou geri maladi fizik yo. "

Si pa itilize nan vle di mantal ekriven an refere a operasyon an nan yon sèl lespri imen sou yon lòt lespri imen, yo retire fleks fizik, Lè sa a, mwen dakò avè l 'ke li mal nan tout ka. Kretyen Syantis yo pa anplwaye lespri imen an nan okenn ka pou retire fleks yo. Men sa manti diferans ki genyen ant kretyen Syans ak syans mantal, ki se neglije pa "Yon Zanmi."

Syantis kretyen yo itilize mwayen espirityèl, atravè lapriyè sèlman, pou geri maladi. Apot Jak la te di, "lapriyè lafwa a pral sove malad yo." Syans kretyen anseye kijan pou fè "lapriyè lafwa a," e, depi malad yo geri nan lapriyè syans kretyen, li se prèv ke li se "lapriyè a ... "Yon zanmi" te konfonn tretman kretyen syans ak tretman mantal. Syans kretyen depann nèt sou Bondye, atravè lapriyè, tandiske sa yo rele syans mantal, si li opere nan sijesyon mantal, ipnotism, oswa mesmerism, se operasyon an nan yon sèl lide imen sou yon lòt lide imen. Rezilta yo nan ka sa a se tranzisyonèl ak danjere, ak konplètman merite kondannasyon an mete sou pratik sa yo pa "yon zanmi". Nenpòt moun ki, sepandan, ka fè objeksyon a lapriyè nan Bondye, ni nenpòt moun ki ka di ke lapriyè sensè pou yon lòt ka janm ka blese.

Yon lòt kesyon se, "Èske pa t 'Jezi ak anpil nan moun k'ap sèvi Bondye yo geri fleksik maladi fizik pa vle di mantal, e si se konsa, li te mal?"

Nan reponn kesyon sa a "Yon Zanmi" admèt ke yo te geri malad yo, e ke li pa t 'mal pou yo fè sa. Li te di, sepandan, "Jezi ak tout pèp Bondye yo pa resevwa lajan pou gerizon yo," e li te di tou, "ki jan kontrèman ak Jezi ak manto li ta sanble pou swa Jezi, oswa disip li yo oswa nenpòt nan moun ki nan pèp Bondye a chaje tèlman pou chak vizit nan tout pasyan, gerizon ou pa geri. ”

Reyalite yo se ke Jezi te geri malad yo, epi li te anseye disip li yo ki jan pou yo fè menm jan an tou. Sa yo disip nan vire anseye lòt moun, epi pou twasan ane pouvwa a geri te regilyèman egzèse pa legliz la kretyen. Lè Jezi te voye yon gwoup disip li yo kòmandman pou yo preche levanjil la ak pou geri moun ki malad yo, li te mande yo pou yo pa aksepte peye pou sèvis yo. Lè li te voye yo soti pwochen fwa a, sepandan, li te di yo pran pòch yo ansanm, ak deklare ke "travayè a merite pou yo anboche li." Sa a te tèks aksepte pou prèske de mil ane kòm otorite ase pou klèje a ak lòt moun ki angaje nan kretyen travay yo aksepte konpansasyon pou sèvis yo, epi pa kapab gen okenn rezon rezonab pou fè yon eksepsyon nan ka a nan kretyen Syantis yo. Klèje yo ap travay nan legliz yo preche ak priye, ak nan prèske tout ka yo peye yon salè fiks. Pratik pratik syans kretyen yo anonse bon nouvèl la epi lapriyè, men yo pa resevwa okenn salè fiks. Chaj yo se tèlman piti ke yo dwe trivial, epi yo peye volontèman moun ki ap chèche èd yo. Pa gen okenn fòse sou li, ak nan nenpòt ki evènman li se yon pwoblèm pèsonèl ant pasyan an ak pratikan a ak ki lòt ki soti etranje yo pa konsène. Yo nan lòd yo dwe yon pratikan Syans Kretyen, youn dwe bay biznis eksklizyon ak konsakre li oswa li tout tan nan travay la. Yo nan lòd yo fè sa, yo dwe omwen gen kèk mwayen pou nesesite òdinè. Si pa gen okenn dispozisyon ki te fèt pou konpansasyon li se aparan ke pòv yo ta dwe ekskli antyèman nan travay sa a. Kesyon sa a te etabli pa legliz la Syans kretyen sou yon baz ki se parfètman apwopriye ak satisfezan pati yo tèt yo. Pa gen okenn plent nan men moun ki vire nan kretyen Syans pou èd ke yo ap chaje. Anjeneral, plent sa yo soti nan moun ki pa gen anyen pou wè ak Syans Kretyen. Nan nenpòt ka, li dwe admèt pa tout moun ki vle trete sijè a jistis, ke si li se dwa yo peye klèje yo preche, ak lapriyè pou rekiperasyon nan malad yo, li se egalman dwa pou peye yon kretyen syantis pou sa yo. sèvis yo.

Trè vrèman ou.

(Siyen) VO strickler.

Kesyonè a di ke nou te "adopte kèk lokal favorab pou kretyen syans, ki, si te pote nan konklizyon lojik yo, yo sanble favorab pou tout kò relijye yo."

Ke lokal yo favorab nan syans kretyen se vre, men nou pa wè ki jan soti nan konklizyon lojik yo lokal sa yo ta favorab nan pratik la nan tout kò relijye yo. Syans kretyen kenbe ke ansèyman li yo inik nan mitan fwa modèn, e ke se pa gen dout vre. Paske pwopriyete sa yo pa favorab syans kretyen yo, sa pa vle di ke menm lokal yo aplike pou tout kò relijye yo; men si tout kò relijye yo te refize fè yo epi anseye fo mesye yo, lè sa a nou ta dwe pa favorab pou yo nan lokal nou yo pou doktrin ak pratik yo, lè okazyon an te mande pou nou eksprime opinyon nou yo.

An referans a kesyon an premye ak repons sa yo, ki te parèt nan pawòl la mas, 1907, ekriven an nan lèt la pi wo a di nan dezyèm paragraf la ke li dakò avèk nou ke "operasyon an nan yon sèl lide imen sou yon lòt lide imen, yo retire fizik. mal, se sa ki mal nan tout ka. "

Sou lekti sa a, kesyon an natirèlman rive, ki sa Lè sa a, bezwen an pou plis objeksyon oswa agiman; men nou sezi anpil sou deklarasyon ki vin apre a: "Syantis kretyen yo pa anplwaye lespri imen an nan okenn ka pou yo retire maladi fizik yo."

Si se vre ke lespri imen an pa itilize pa syantis la kretyen nan efò li yo ak pratik yo retire fleks fizik, Lè sa a, se ka a retire li nan tribinal yo nan mond lan, e se pa Lè sa a, pou nenpòt ki tribinal ki nan rechèch. Se poutèt sa, syantis la kretyen pa bezwen konsène ak nenpòt kòmantè favorab sou pratik li yo, epi li se soti nan esfè a nan mwayen ak zanmi pou eseye fè fas ak yon sijè pa konsènan lespri imen an. Men, li diman sanble posib ke yon deklarasyon sa a ka di laverite fè. Si li te deklare ke li se lide nan diven (oswa nenpòt lòt kalite lide) ki retire fleks fizik, epi yo pa lespri imen an, Lè sa a, ki jan san yo pa lespri imen an ka lide nan diven pran aksyon? Si lespri diven an, oswa kèlkeswa prensip ki nan "syantis" reklamasyon an, aji, kijan aksyon sa a pwovoke san sijesyon oswa travay lespri imen an? Men, èske lespri divin lan ta dwe kapab aji ak retire san fizik san travay oswa itilizasyon lespri imen an, alò poukisa entèvansyon yon syantis kretyen nesesè pou retire tout kalite maladi fizik? Nan lòt men an, altènatif la sèlman se ke pa gen okenn lide diven ni moun ap travay nan retire elèv la nan fleo fizik. Si se konsa, ki jan nou ye èt imen, san yo pa itilize nan lespri imen an, konnen oswa imajine ke fley fizik, oswa yon lide diven, oswa lespri imen an, egziste. Ekriven nan lèt la fini dezyèm paragraf la lè li di: "Men sa manti diferans ki genyen ant Syans kretyen ak syans mantal, ki se neglije pa 'yon zanmi". ''

Nou rekonèt ke nou pa t 'konnen distenksyon sa a ant syans kretyen ak syans mantal. Distenksyon ki fèt pa syantis la kretyen se an favè syantis la mantal, nan ki, dapre deklarasyon an nan lèt la, syantis la mantal toujou sèvi ak lespri imen an, tandiske syantis la kretyen pa fè sa.

Nan kòmansman twazyèm paragraf la, ekriven lèt la di: “Syantis kretyen yo itilize mwayen espirityèl nan lapriyè sèlman pou geri maladi. Apot Jak la te di, 'lapriyè avèk lafwa ap sove malad yo.' ''

Deklarasyon sa yo konfonn olye ke yo eksepsyon sitasyon ki anwo yo. Kesyon an natirèlman rive, ki distenksyon ekriven an gen entansyon dedwi ant vle di espirityèl ak vle di mantal? Psychic la, mesmerist la, ak sikològ amatè, tout aksyon pa kwè yo dwe akòz yon kòz fizik lokalize anba yon tèt komen epi yo rele swa Psychic, mantal, oswa espirityèl; de preferans espirityèl. Li pa klè ki jan ekriven an gen entansyon itilize fraz li yo "vle di espirityèl," eksepte ke li kenbe ke lapriyè se pa yon operasyon mantal. Men, si lapriyè se pa yon operasyon mantal, oswa pa gen pou wè ak lespri imen an, ki sa ki Lè sa a, se lapriyè? Ki moun ki priye? Ki sa li priye sou, ak ki moun li priye, ak pou ki sa?

Si yon moun ki priye se yon syantis kretyen, ki jan li ka kòmanse priyè li san lespri imen an? Men, si li pa imen epi li vin diven, lè sa a li pa bezwen priye. Si youn priye, nou pran li ke se lapriyè li dirije nan yon pouvwa pi wo pase pwòp tèt li, kon sa lapriyè a. Men, si li se moun li dwe itilize lide l 'yo lapriyè. Yon moun ki priye dwe priye pou yon bagay. Enferans a se, ke li priye sou fleo fizik, e ke sa yo fleks fizik dwe retire li. Si enpòte lapriyè a se pou retire maladi fizik yo, lèzòm ki priye dwe itilize limanite l 'ak lide li pou konnen malad fizik ak pou mande pou li retire li pou benefis soufrans imen an. Lapriyè se mesaj la oswa demann adrese a moun lan, pouvwa oswa prensip ki moun ki dwe retire fizik la malad. Yo di ke priyè a adrese a Bondye; men yon moun ki vle adrese efektivman yon mesaj oswa petisyon a yon enferyè, egal, oswa siperyè, dwe konnen ki jan yo adrese mesaj sa yo oswa petisyon nan yon fason ki pral jwenn fini yo vle. Yon moun ki priye oswa petisyon pa ta petisyon yon pouvwa enferyè a li menm, kòm li pa t 'kapab akòde demann li, ni li ta mande nan yon sèl egal li fè sa li menm li te kapab fè. Kidonk, li rezonab pou nou sipoze ke moun li apèl la siperyè. Si li se siperyè nan pouvwa ak tout-ki gen bon konprann nan aksyon, Lè sa a, petisyon an dwe apwouve youn nan moun li adrese nan yon bagay ke li pa konnen. Si li pa konn sa, li pa saj; men si li konnen li, li se yon zak ensolans ak enprevizite sou pati petisyonè a pou mande yon entèlijans ki gen bon konprann ak tout pouvwa pou fè yon aksyon, paske demann lan sijere ke entèlijans ki gen bon konprann la swa neglije fè sa ki li ta dwe fè, oswa pa t 'konnen ke li ta dwe fè. Si pèmèt, sou lòt men an, ke entèlijans la se tout-gen bon konprann ak tout-pwisan, men pa t 'konsène tèt li ak zafè moun, Lè sa a, youn nan moun ki entèrsede oswa priye pou retire elèv la nan fleks fizik dwe okouran de sa yo fleks fizik, epi li sèvi ak lespri imen li nan kèk fason inisyal pou li fè konnen flè fizik yo nan lapriyè devan Bondye, entèlijans lan. Petisyon an dwe pou retire yo nan fleo yo, e konsa nan nenpòt ka lespri a itilize pou fini fizik. Kòmanse a se fizik, pwosesis la dwe mantal (tou sa lòt bagay yo ka swiv); men fen a se fizik.

Kòm priyè a nan lafwa kesyon an rive: ki sa ki lafwa? Chak moun nan fòm imen gen lafwa, men lafwa yon moun pa lafwa yon lòt. Lafwa yon majisyen nan rezilta siksè pratik li yo diferan de lafwa syantis kretyen an ki ka reyisi nan pratik li yo, epi toule de sa yo diferan de lafwa nan yon Newton, yon Keppler, yon Platon, oswa yon Kris la. Yon fanatik ki gen konfyans avèg nan Bondye an bwa li jwenn rezilta kòm fè nenpòt ki nan mansyone anwo a ki gen lafwa tou. Ki sa ki aple siksè aksyon pouvwa dwe baze sou kwayans avèg, sou espekilasyon konfyans, oswa sou konesans aktyèl. Rezilta yo pral dapre lafwa a. Prensip konfyans nan Bondye a se menm bagay la nan chak, men lafwa diferan nan degre nan entèlijans. Se poutèt sa, si syantis yo kretyen reklamasyon yo geri atravè lapriyè a nan konfyans nan Bondye, Lè sa a, gerizon yo ki te fèt dwe selon degre lafwa nan itilizasyon entelijan li yo. Li ka infernal oswa diven; men nan nenpòt ka, paske Apot Jak la te di "lapriyè lafwa a ap sove malad yo," pa fè sa. Reyalite yo se temwen yo epi yo pa Apot Jak la.

Ekriven an kontinye: "Yon zanmi 'konfonn tretman kretyen ak tretman mantal san konfyans".

Si sa a se ka a, "yon zanmi" rekonèt erè li; ankò li pa wè ki jan syantis kretyen ka aprann fè, ak "fè 'lapriyè a nan lafwa," "san yo pa itilize nan lespri moun yo. Sa a dout sanble ap sipòte pa deklarasyon sa a: "Syans kretyen depann nèt sou Bondye nan lapriyè, tandiske sa yo rele syans mantal, si li opere nan sijesyon mantal, ipnotism oswa mesmerism, se operasyon an nan yon sèl lide imen sou yon lòt lespri imen. . Rezilta yo nan ka sa a se tranzisyonèl ak danjere, ak konplètman merite kondannasyon an mete sou pratik sa yo pa 'yon zanmi.' ''

Pandan ke nou pa isit la pale tankou syantis yo mantal ak di ke deklarasyon ki anwo yo kòrèk, toujou nan liv yo syantis yo mantal reklame ansanm ak syantis kretyen yo depann nèt sou Bondye, oswa pa nenpòt ki tèm yo ta ka deziyen Bondye. Sa pa klè diferans ke Writer te deklare, poutèt rezon ki te deja avanse. Remèd yo ki te afekte pa syantis mantal yo te deklare ke yo dwe efikas ak anpil nan pwopòsyon pratik yo tankou remèd syantis yo. Kèlkeswa prensip geri ki enplike a ka, gerizon yo fèt pa de kalite "syantis yo." Reklamasyon yo, sepandan, nan ekriven an nan lèt la pi wo a pou syans kretyen yo trè pwononse, kòm aksantué pa denonse l 'nan syantis yo mantal sou ... ki moun li sanble ak disgrace. Sa a se te fè aparan pa itilize a ak absans nan lèt majiskil nan tèm yo "kretyen Syans" ak "syans mantal." Nan tout lèt la mo "kretyen Syans" oswa "Syantis yo" yo ekri majiskil, Lè nou konsidere ke nan pale nan syans mantal oswa syantis, kapital yo notableman absan. Nan fen paragraf ki anwo a, nou li: “Sepandan, pèsonn pa ka fè objeksyon pou priyè Bondye, ni okenn moun ka di lapriyè sensè pou yon lòt ka janm blese”.

"Yon Zanmi" andose deklarasyon sa a, men li dwe ajoute ke lapriyè pou yon lòt, pou sensè e benefisye, dwe san egoyis; lapriyè menm si li se pou benefis la aparan nan yon lòt, si gen yo dwe salè pèsonèl oswa resi nan lajan, pa ka men yo dwe tache ak sispann yo dwe san egzijans, paske benefis pèsonèl yo dwe resevwa lòt pase benefis la ki soti nan la. konesans pou fè sèvis.

Nan kòmansman paragraf la: "reyalite yo se ke Jezi te geri malad yo, epi li te anseye disip li yo ki jan pou yo fè menm jan an tou," korespondan nou an eseye pwouve lejitimite aksyon syans kretyen an nan pran peman pa sa ki annapre yo. voye yon gwoup disip li yo avèk lòd pou yo preche levanjil la epi pou yo geri malad yo, li te di yo pou yo pa aksepte peye pou sèvis yo. Men lè li te voye yo soti pwochen fwa a, sepandan, li te di yo pran pòch yo ansanm, epi yo te deklare ke 'travayè a merite pou li anboche li'. ''

Premye referans nan Nouvo Testaman an ki aplike nan deklarasyon korespondan nou an jwenn nan Mat., Chap. x., vs 7, 8, 9, 10: "Epi, pandan w ap ale, preche, li di, Peyi Wa ki nan syèl la nan men. Geri moun ki malad, netwaye lepre yo, leve mò yo, chase move lespri yo: gratis ou te resevwa, bay gratis. Pa pran ni lò, ni lajan, ni kòb kwiv mete nan pòch nou yo. ni sak pou vwayaj ou, ni de rad, ni soulye, ni baton; paske travayè a merite pou l manje.

Nou pa ka wè anyen nan pi wo a pou garanti syantis la kretyen pou konpansasyon egzak. An reyalite deklarasyon “libreman ou te resevwa, bay lib,” diskite kont li.

Nan Mak, chap. vi., vs 7-13, nou jwenn: "Apre sa, li rele douz disip yo, li kòmanse voye yo de pa de, epi li ba yo pouvwa sou move lespri; epi li kòmande yo pou yo pa pran anyen pou vwayaj yo, sove yon baton sèlman; pa gen sache, ni pen, ni lajan nan valiz yo. Men, mete sapat nan pye nou. Men, pa mete de rad sou nou: yo soti, yo t'ap anonse bon nouvèl la pou repanti. Yo chase anpil move lespri ak lwil oliv, anpil moun ki te malad, yo geri yo.

Pi wo a la pa diskite an favè pratik sa yo ki nan syantis kretyen, ak nan reyalite syantis kretyen pa ka fè reklamasyon yo swiv nenpòt nan enstriksyon ki anwo yo.

Referans nan pwochen nou jwenn nan Lik, chap. ix., vs 1-6: "Lè sa a, li rele douz disip li yo ansanm, li ba yo pouvwa ak otorite sou tout move lespri yo, ak geri maladi. Apre sa, li voye yo preche wayòm Bondye a, ak geri malad yo. Li reponn yo: Pa pran anyen pou vwayaj la, ni baton, ni sak, ni pen, ni lajan. ni gen de rad sou chak pati. Epi kèlkeswa kay nou antre nan, rete ak, epi kite ... .. Epi yo pati, epi yo ale nan tout lavil yo t'ap preche levanjil la, ak gerizon toupatou. "Pa gen okenn mansyone nan pi wo a nan konpansasyon, ak enstriksyon yo menm ki konsène yo. absans nan peye, plainness nan rad, se aparan. Pi wo a pa sipòte korespondan nou yo nan reklamasyon l 'yo.

Referans ki vin apre a se nan Lik, chap. x., vs. 1-9, kote li di: "Apre bagay sa yo, Senyè a te nonmen lòt swasanndisè tou, epi li voye yo de ak de devan figi l nan tout vil ak kote kote li menm li ta vini ... ... Pote ni valiz, ni ni sak, ni soulye; epi pa salye okenn moun nan chemen an. Epi antre nan nenpòt kay nou antre nan premye, di: benediksyon pou kay sa a. Men, si pitit Bondye vivan an viv ak kè poze a, se pou nou lapriyè san rete. Si nou fè sa, lapè va tounen vin jwenn nou. Nan menm kay sa a, rete, manje, bwè, jan yo bay la; paske travayè a merite pou l peye. Pa soti nan kay an kay. Epi nan nenpòt vil ou antre epi yo resevwa ou, manje bagay ki mete devan nou yo, epi geri moun ki malad ladan yo, epi di yo, wayòm Bondye a pwoche bò kote nou. "

Pi wo a la gen sitasyon pi ba la nan lèt la "ke travayè a merite pou yo anboche li"; men anboche sa a se klèman "manje ak bwè bagay tankou yo bay yo." Sètènman nan referans sa a korespondan nou an pa ka reklame dwa a resevwa konpansasyon lòt pase senp manje a ak bwè ba l 'nan kay pasyan an. Tout referans yo konsa byen lwen te kont resi nenpòt konpansasyon ke manje ak abri ki bay swayeur a. Ak jan yo montre nan moman ki gen zanmi, nati toujou bay sa a pou swayeur a vre.

Nou kounye a ale nan referans ki sot pase a, Lik. Chap. xxii., vs. 35-37: "Apre sa, li di yo, lè mwen te voye nou san valiz, ak sak, ak soulye, te manke ou anyen? Yo reponn: -Non! Lè sa a, li di yo: Men, koulye a, moun ki gen yon lajan, se pou l 'pran l', menm jan an sak li. Men, moun ki pa gen nepe, se pou l 'vann rad li, epi achte yonn. Paske, m'ap di nou sa ki ekri nan Liv la dwe rive vre nan mwen. Epi li te kalkile nan pami mechan yo; paske bagay ki konsènen mwen gen yon fen. "

Siyifikasyon an nan pasaj ki anwo yo sanble sanble ke Jezi pa ta dwe avèk disip yo, e ke yo ta gen pou batay kont pwòp fason yo; men pa gen absoliman okenn referans pou konpansasyon pou geri maladi a. An reyalite, enstriksyon pou pran pòch yo ak sak yo ansanm ak yo ta sijere opoze a nan konpansasyon: ke yo ta dwe peye pwòp fason yo. Nan reyalite sa a, ki sa korespondan nou avanse kòm prèv nan sipò reklamasyon yo ak pratik nan syans kretyen, vire soti yo dwe kont yo. Korespondan nou an blese ka li pa sa li avanse an favè li. Enstriksyon yo bay Jezi pa swiv ni nan lespri a ni nan lèt la. Syantis kretyen yo pa ni kretyen nan ansèyman yo ni yo pa disip Jezi yo; yo se disip madam Eddy, ak promulgateurs doktrin li yo, e yo pa gen dwa pou avanse ansèyman Jezi yo swa kòm ansèyman yo oubyen madan Eddy oubyen nan sipò reklamasyon yo ak pratik yo.

Korespondan nan ap kontinye: "tèks sa a te aksepte pou prèske de mil ane, kòm otorite ase pou klèje yo ak lòt moun ki angaje nan travay kretyen, yo aksepte konpansasyon pou sèvis yo, epi pa kapab gen okenn rezon rezonab pou fè yon eksepsyon nan ka a. nan syantis kretyen yo. "

Li pa sanble bon pou syantis kretyen yo swiv sèten pratik klèje nan legliz la kretyen, ak eskize tèt yo pou aksepte konpansasyon paske klèje yo fè l ', ak nan menm tan an antyèman inyore legliz la kretyen nan doktrin prensipal li yo, ak nan ... eseye eseye repete Krisyanis la pa kretyen Syans. Legliz kretyen an obsève kèk pratik e anseye sèten doktrin, ki dè santèn de milye moun nan pèp kretyen kondannen, ak lidè yo nan legliz la kretyen nan tout denominasyon aji kont ansèyman yo nan Jezi, menm si yo kenbe doktrin yo; men sa pa gen anyen pou wè ak sa ki mal la, si se mal la, pou syantis kretyen yo aksepte lajan pou retire tout maladi fizik pa vle di mantal, oswa, si fraz la se preferab, pa vle di espirityèl, paske si Bondye oswa vle di espirityèl, efè a. geri, Lè sa a, geri a se nan Bondye, epi li se yon kado nan lespri a, ak syantis la kretyen pa gen okenn dwa a aksepte lajan fizik kote li pa t 'efè geri a, epi li ap jwenn lajan anba pretèks fo.

Ekriven an kontinye: "Klèje yo ap travay nan legliz yo preche ak priye, epi nan prèske tout ka yo peye yon salè fiks. Pratik pratik syans kretyen yo preche levanjil la e lapriyè, men yo pa resevwa okenn salè fiks. "

Sa a se pa gen dout vre, men, moun ki bon biznis yo, yo kolekte peye pou tan yo ak travay yo. Kontinye sou kesyon an nan konpansasyon, Writer a di: "chaj yo se konsa ti kòm yo dwe trivial, epi li se peye volontèman moun ki ap chèche èd yo."

Ki chaj la se ti ak trivial epi li se peye volontèman ka petèt se konsa nan menm sans ke yon moun ka bay moute valiz li lè li panse li te pi bon, oswa ke yon sijè ipnotize pral volontèman pwopriyete l 'ak bay lajan l' bay l '. ipnotist. Reklamasyon ke syantis yo kretyen pa gen okenn salè fiks e ke akizasyon yo te fè yo, se pou ti kòm yo dwe prèske trivial, se ekstrèm nayif epi yo dwe fè apèl nan entèlijans nan lektè a. Revni kèk nan pratik yo ak lektè nan legliz la syans kretyen se "konsa ti kòm yo dwe trivial" sèlman lè posiblite nan lavni nan revni syantis la kretyen yo konsidere.

An referans a deklarasyon korespondan nou an ki "chaj yo se tèlman ti kòm yo dwe prèske trivial," ak "sa a Kesyon te etabli pa legliz la syans kretyen sou yon baz ki se parfètman apwopriye ak satisfezan bay pati yo tèt yo. Pa gen okenn plent nan men moun ki vire nan kretyen Syans pou èd ke yo ap peye.

Nou gen rapò ak sa ki annapre yo soti nan anpil nan ka yo ki atansyon nou yo te rele. Yon enjenyè sou yon ray tren lokal te gen yon afeksyon nève nan bra dwat la ki menase enkapasite l 'pou travay. Èd te vane chache nan men anpil doktè. Konsèy doktè li yo te swiv chak fwa li posib, ak anplwaye parèy li menm bay mwayen yo pou l 'pran yon vwayaj lanmè kòm avize. Men, sa pa t fè okenn benefis. Lè sa a, li te eseye yon pratikan syans kretyen e li te yon ti jan soulaje. Sa te lakòz li rantre nan kil la e li te vin yon kwayan chod, epi li te eseye konvèti tankou zanmi l 'tankou ta koute l'. Men, li pa te geri. Yon jou li te mande, poukisa, si li te tèlman te ede, pratisyen syans kretyen l 'pa t' kapab geri l '. Repons li a te: "Mwen pa ka peye gen l 'geri m' yo." Lè yo mande pou yon eksplikasyon, li te di ke li te pran tout lajan an li te kapab grate ansanm yo soulaje kòm anpil jan li te Lè sa a, te, e ke li pa t 'kapab jwenn ... lajan ase ansanm pou geri nèt. Li pli lwen eksplike ke syantis la kretyen pa t 'kapab peye bay ase nan tan li efè yon geri bon jan sòf si li te peye pou li; ke syantis la kretyen dwe viv, ak jan li depann pou k ap viv l 'sou salè ou te resevwa pou gerizon l' yo, li te kapab sèlman geri moun ki te kapab gen mwayen pou peye pou gerizon yo. Vòt sa a nan syans kretyen te sanble ke panse ke li te parèy bon pou yo pa geri si li te gen lajan pou peye pou geri l.

Kontinye sou sijè a nan resevwa lajan nan men pasyan an pou benefis yo bay yo, korespondan a di: "Pa gen okenn fòse sou li, ak nan nenpòt ki evènman li se yon pwoblèm pèsonèl ant pasyan an ak pratikan a, ak ki lòt ki soti etranje yo pa konsène."

Aparamman, pa gen okenn fòse kòm resevwa salè oswa bay li. Sa a se yon kesyon ki kite konklizyon, men korespondan an pa ka konsa fasilman jete nan pwoblèm nan nan dènye pati nan fraz la. Sa ki soti lòt moun yo pa konsène ak zafè pèsonèl ant moun ak gason se vre; men sa pa aplike pou pratik syans kretyen an. Syans kretyen an fè doktrin li yo konnen, ak pratik li yo pa senpleman yon kesyon de enterè prive ak pèsonèl ant moun ak moun. Pratik syans kretyen yo se yon zafè piblik. Yo afekte enterè nan kominote a, nasyon an, ak nan mond lan. Yo frape nan vitali a nan limanite; yo refize reyalite, asime manti, atake sans moral dwa oubyen move, afekte saniti ak entegrite lespri a; yo reklame omniscient ak omnipotans pratik pou fondatè kil la yo, yon fanm dejwe nan pi fò nan feblès yo nan kalite moun li; yo ta fè epi redwi mond lan espirityèl yo dwe domestik la nan tè sa a fizik; ideyal yo nan relijyon parèt yo dwe, nan objektif prensipal li yo, senpleman geri a nan maladi, ak liksye a nan kò fizik la. Se legliz la nan syantis la kretyen ki te fonde ak bati sou geri a nan fley fizik, ak yon grenn je nan kondisyon fizik. Tout relijyon syans kretyen an vire sou siksè monn lan ak k ap viv nan lavi fizik; menm si li reklamasyon yo dwe espirityèl nan orijin, nan objektif, ak nan pratik. Siksè nan lavi ak sante nan kò fizik la bon ak bon; men tout sa ki sou ki legliz la syans kretyen bati, mennen lwen yon adore prensip Kris la ak nan vrè Bondye a. Avèk syantis yo kretyen, jije soti nan reklamasyon yo, Bondye egziste sitou nan bi pou yo reponn priyè yo. Kris la egziste men kòm yon figi yo dwe pwente nan pwouve ke se syantis la kretyen jistifye nan pratik l 'yo, ak nan plas Bondye oswa Kris la ak nan relijyon, Madam Eddy se pa yo divize ak enskri nan yon Halo nan tout bèl pouvwa epi vire pa yo nan yon Oracle, ki gen dekrè se envyolè ak reusi, ki soti nan ki pa gen okenn reparasyon oswa chanje.

Twa fraz ki annapre yo nan lèt la te reponn nan

MWA avèk zanmi.

Fraz sa a, sepandan, prezante yon aspè diferan, menm si li toujou kontra avèk sijè a nan konpansasyon. "Kesyon sa a te etabli pa legliz la syans kretyen sou yon baz ki se parfètman apwopriye ak satisfezan pati yo tèt yo."

Jis konsa; men sa se sèlman sa nenpòt koripsyon politik oswa sa yo rele relijye kò ta ka di konsènan pratik yo. Menm si li kapab konsidere parfètman apwopriye ak satisfezan nan syantis yo kretyen, li se pa konsa pou piblik la nenpòt ki plis pase sa li ta si prizonye yo nan yon azil fou dwe pèmèt yo fè sa yo ta ka petèt gen yon nosyon se emineman anfòm ak apwopriye. .

Ekriven lèt la fini li lè li di: "Nenpòt moun ki ta renmen aksepte sijè a san patipri, si se bon pou peye klè yo preche epi priye pou rekiperasyon malad yo, se vre. egalman dwa peye yon kretyen syantis pou sèvis sa yo. "

Yon fwa ankò nou trase atansyon a enjistis la pou eseye jete blame a, si blame gen, sou klèje a nan legliz la kretyen, ak eskize aksyon yo nan syantis kretyen pa pratik la nan legliz la kretyen. Se pa yon pratik nan legliz kretyen an pou klèje a resevwa peye pou priye pou malad yo. Li menm jan ak syantis kretyen an, li resevwa yon salè fiks pou li preche levanjil la kòm minis legliz la, epi li pa tankou yon swayeur. Men kesyon ki enplike a se pa si wi ou non li bon oswa mal pou peye klèje pou preche epi priye pou rekiperasyon malad yo, epi kidonk eskize syantis kretyen yo pou yon sèvis tankou.

Tantativ la pou jete agiman sou legliz kretyen an febli agiman syantis kretyen an. Kesyon an se: Èske li bon oswa mal pou pran lajan pou kado lespri a? Si se yon move bagay, lè sa a si legliz la fè li ou pa, pa gen eskiz pou fo pretansyon oswa reklamasyon ke syantis yo te fè.

Kòm baz syans kretyen an, li ta sanble ke si tout posibilite pou fè lajan swa nan ansèyman li sou doktrin syans kretyen oswa nan geri a, oswa tantativ la geri, nan fleo fizik yo te retire kil la ta sispann egziste, paske Mizisyen kretyen syans ta swa pèdi respè pou li, oswa pa gen okenn itilize pou li. Kòm kwayan yo nan syans kretyen, si geri nan fleo fizik yo te fè lwen ak, fondasyon an nan kwayans yo nan doktrin syans kretyen ta dwe kraze, ak "espirityalite" yo ta disparèt ak baz fizik la.

HW Percival