Anpil vin manm nan Fondasyon an Pawòl paske yo renmen yo pou liv yo Percival, enfliyans nan pwofon yo te gen sou lavi yo ak dezi a sipòte nou nan rive nan yon lektè pi laj. Kontrèman ak kèk lòt òganizasyon, nou pa gen yon Guru, pwofesè oswa otorite prezide. Objektif nou ak angajman se fè moun yo nan mond lan konnen gwo chèf Percival a, Panse ak Destiny, osi byen ke lòt liv li. Nou disponib pou ofri kèk konsèy, si yo mande sa, men nou tou defen sajès gouvènman endepandan an - aprann fè konfyans ak angaje pwòp otorite enteryè yon sèl la. Liv Percival yo ka sèvi kòm yon gid pou ede ak pwosesis sa a.Manm Opsyon


Tout manm Fondasyon Pawòl la, kèlkeswa ki nivo sipò ou chwazi a, ap resevwa magazin chak trimès nou an, Pawòl la (Magazin Egzanp), ak yon rabè 40% sou liv yo Percival.Resous etid yo
Fondasyon an Word sipòte etid la nan liv Percival a. Atravè magazin chak trimès nou an, Pawòl la, nou te kreye yon espas pou enfòme lektè nou yo sou plizyè fason pou etidye. Lè yon moun vin yon manm nan Fondasyon an Pawòl, enfòmasyon sa a disponib nan magazin nou an:

• Yon lis manm nou yo ki enterese nan etidye ak lòt moun.

Asistans soti nan Fondasyon an Pawòl pou moun ki vle patisipe oswa òganize gwoup etid nan kominote yo.

Yon lavi sou tè a se yon pati nan yon seri, kòm yon paragraf nan yon liv, kòm yon etap nan yon pwosesyon oswa kòm yon jou nan yon lavi. Nosyon de chans ak sa yo ki an yon lavi yon sèl sou latè yo se de nan erè yo eksepsyonèl nan èt imen.HW Percival