Fondasyon an Pawòl

Fondasyon Pawòl la, Inc. se yon òganizasyon ki pa gen pwofi ki chèche etabli nan eta New York sou Me 22, 1950. Sa a se òganizasyon an sèlman nan egzistans ki te fonde ak otorize pa Mesye Percival pou rezon sa yo. Fondasyon an pa asosye oswa afilye ak okenn lòt òganizasyon, epi li pa andose oswa sipòte okenn moun, gid, konseye, pwofesè oswa gwoup ki reklame ke yo te enspire, nonmen oswa otreman otorize yo eksplike epi entèprete ekri Percival la.

Selon règleman entèn nou an, fondasyon an ka gen yon kantite manm san limit ki chwazi pou bay sipò yo ak pou benefisye de sèvis li yo. Soti nan ranje sa yo, Administratè ki gen talan espesyal ak zòn nan ekspètiz yo te chwazi, ki moun ki nan vire eli yon Konsèy Administrasyon ki responsab pou jesyon an jeneral ak kontwòl nan zafè yo nan sosyete a. Administratè yo ak Direktè yo abite nan diferan lokal nan Etazini yo ak aletranje. Nou mete tèt ansanm pou yon reyinyon anyèl ak kominikasyon kontinyèl pandan tout ane a pote soti nan objektif nou pataje-fè Ekriti Percival a ki disponib fasilman ak ede elèv yo parèy ki kontakte nou soti nan anpil pati nan mond lan yo adrese etid yo ak defi a anpil moun figi nan dezi yo pou konprann egzistans terès sa a. Nan direksyon demand sa a pou verite, Panse ak Destiny se unexcelled an tèm de dimansyon, pwofondè ak profonder.

Se konsa, devouman nou yo ak responsablite se fè li te ye bay moun yo nan mond lan sa ki ak siyifikasyon nan liv la Panse ak Destiny osi byen ke lòt liv Harold W. Percival te ekri. Depi 1950, Fondasyon Pawòl la pibliye ak distribye liv Percival yo ak ede lektè yo nan konpreyansyon yo genyen sou ekri Percival la. Enfòmasyon nou yo bay liv prizonye ak bibliyotèk prizonye yo. Nou ofri tou liv rabè yo lè yo pral pataje ak lòt moun. Atravè pwogram elèv nou an pou elèv, nou ede fasilite yon chemen pou moun ki nan manm nou yo ki ta renmen etidye travay Percival a ansanm.

Volontè yo enpòtan nan òganizasyon nou an menm jan yo ede nou elaji ekriti Percival a nan yon lektè pi laj. Nou gen chans pou gen anpil zanmi pandan plizyè ane. Kontribisyon yo enkli don liv pou bibliyotèk yo, voye bwochi nou yo bay zanmi, òganize gwoup etid endepandan, ak aktivite menm jan an. Nou resevwa tou kontribisyon finansye ki te vital nan ede nou kontinye travay nou an. Nou akeyi e nou pi rekonesan pou asistans sa a!

Kòm nou kontinye efò nou yo pataje limyè a nan eritaj Percival nan limanite, nou kòdyalman envite nouvo lektè nou yo rantre nan nou.

Mesaj Fondasyon Pawòl la

"Mesaj nou an" se te premye editoryal la ekri pa Harold W. Percival pou renome li magazin chak mwa, Pawòl la. Li te kreye yon vèsyon pi kout nan editoryal la kòm yon premye paj pou magazin an. Pi wo a la ireplikasyon sa a pi kout vèsyon soti nan premye volim nan ven-senk volim seri a, 1904 - 1917. Editoryal la ka li nan antye li yo sou nou an Paj editoryal.