Fondasyon an Pawòl
Fondasyon Pawòl la, Inc se yon òganizasyon ki pa pou pwofi ki lwe nan eta New York nan dat 22 me 1950. Se sèl òganizasyon sa a ki te fonde e otorize pa Mesye Percival pou rezon sa yo. Fondasyon an pa asosye oswa afilye ak okenn lòt òganizasyon, epi li pa andose oswa sipòte nenpòt moun, gid, konseye, pwofesè oswa gwoup ki reklame yo te enspire, nonmen oswa otreman otorize yo eksplike ak entèprete ekri Percival la.

Selon règleman entèn nou yo, fondasyon an ka gen yon kantite san limit manm ki chwazi pou ba li sipò yo epi pou yo benefisye de sèvis li yo. Soti nan ran sa yo, yo chwazi Administratè ki gen talan espesyal ak domèn ekspètiz, ki chwazi yon Konsèy Administrasyon ki responsab jesyon jeneral ak kontwòl zafè sosyete a. Administratè yo ak Direktè abite nan lokal diferan nan Etazini yo ak aletranje. Nou mete tèt nou ansanm pou yon reyinyon anyèl ak kominikasyon kontinyèl pandan tout ane a pou pote soti nan objektif pataje nou an - fè ekri Percival a fasilman disponib epi ede elèv parèy ki kontakte nou soti nan anpil pati nan mond lan nan adrès etid yo ak defi a anpil moun fè fas a nan dezi yo konprann egzistans sa a sou latè. Nan direksyon demand sa a pou verite, Panse ak Destiny se unexcelled an tèm de dimansyon pwofondè, ak pwofondè.

Se konsa, devouman nou yo ak jesyon se fè konnen moun yo nan mond lan sa ki nan ak siyifikasyon nan liv la Panse ak Destiny osi byen ke lòt liv yo ekri pa Harold W. Percival. Depi 1950, Pawòl Fondasyon an te pibliye epi distribye liv Percival yo epi ede lektè yo nan konpreyansyon yo sou ekri Percival yo. Sansibilizasyon nou bay liv prizonye prizon yo ak bibliyotèk yo. Nou ofri tou liv rabè lè yo pral pataje ak lòt moun. Atravè pwogram elèv pou elèv nou yo, nou ede fasilite yon chemen pou moun ki nan manm nou yo ki ta renmen etidye travay Percival la ansanm.

Volontè yo enpòtan nan òganizasyon nou an menm jan yo ede nou elaji ekriti Percival a nan yon lektè pi laj. Nou gen chans pou gen anpil zanmi pandan plizyè ane. Kontribisyon yo enkli don liv pou bibliyotèk yo, voye bwochi nou yo bay zanmi, òganize gwoup etid endepandan, ak aktivite menm jan an. Nou resevwa tou kontribisyon finansye ki te vital nan ede nou kontinye travay nou an. Nou akeyi e nou pi rekonesan pou asistans sa a!

Kòm nou kontinye efò nou yo pataje limyè a nan eritaj Percival nan limanite, nou kòdyalman envite nouvo lektè nou yo rantre nan nou.


Mesaj Fondasyon Pawòl la

"Mesaj nou an" se te premye editoryal la ekri pa Harold W. Percival pou renome li magazin chak mwa, Pawòl la. Li te kreye yon vèsyon ki pi kout nan editoryal la kòm yon premye paj pou magazin an. Pi wo a la is yon replikasyon sa a pi kout vèsyon soti nan volim nan premye nan ven-senk volim mare seri a, 1904 - 1917. Ka editoryal la dwe li nan antye li yo sou nou an Paj editoryal.